Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

Tên: Cơ sở in ấn Ảnh Mầu Trần Lực

Địa chỉ 1: 01 Trần Phú – Móng Cái – Quảng Ninh

Địa chỉ 2: 46B Ka Long – Móng Cái – Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3886.125 – 0203.3886.109

Địa chỉ website là: https://inmongcai.com.

Chúng tôi đại diện hiển thị trên internet về giới thiệu dịch vụ in ấn tại Móng Cái nhằm phát triển dịch vụ chúng tôi sẽ lưu thông tin mà khách hàng cung cấp để liên lạc. Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin về người dùng hoặc dịch vụ đang sử dụng. Chúng tôi đảm bảo bảo mật hoàn toàn thông tin mà khách hàng đã đăng ký trước đó. Và sẽ không được tái sử dụng.

Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại để được tư vấn tốt nhất. Xin cảm ơn!